Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused Kraus Art OÜ
 1. MÕISTED
  1.1. Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
  1.2. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumisega;
  1.3. Klient või Teie – Veebilehte külastav isik;
  1.4. Kraus Art OÜ või meie – firma registreerimiskoodiga 16373217;
  1.5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;
  1.6. Vastutav töötleja – Kraus Art OÜ;
  1.7. Veebileht – see veebileht krauskoogid.ee ;
  1.8. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid.
 2. ÜLDSÄTTED
  2.1. Käesolevad tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise tingimusi. Isikuandmete kaitse on meile oluline, seetõttu töötleme isikuandmeid ainult seadusliku aluse olemasolul ja legitiimsetel eesmärkidel, tagades isikuandmete turvalisuse ja kaitse.
  2.2. Vajadusel võime tingimusi muuta, et tagada nende vastavus seadusele. Seetõttu soovitame teil veebisaiti perioodiliselt külastada, et olla kursis hetke tingimustega. Märgime alati kehtivas versioonis tingimuste jõustumise kuupäeva.
 3. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
  3.1. Saates meile päringuid või muid päringuid veebilehel oleva päringu vormi kaudu, kinnitate, et me peame töötlema teie isikuandmeid, et teile vastata. Meil on antud juhul õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks, lisaks on see mõnel juhul vajalik pakkumise tegemiseks, tellimuse vormistamiseks, täitmiseks ja soorituse jõustamiseks. Seetõttu on käesoleva isikuandmete töötlemise eesmärk (1) pakkuda tõhusat ja meeldivat klienditeenindust või (2) koostada ettepanekuid, (3) töödelda tellimust, (4) korraldada transporti ja paigaldust, edastada asjakohaseid teavet selle kohta ja tellimuse täitmiseks.
  3.2. Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, et (1) tagada isikuandmetega seotud õiguste kaitse, (2) säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja (3) täitma mis tahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.võlakirjad.
  3.3. Kasutame veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstiandmed, mis salvestatakse teie veebibrauserisse või seadmesse, kui veebisaiti külastate. Mõned küpsised on veebisaidiga seotud (nn esimese osapoole küpsised), samuti kasutame kolmanda osapoole küpsiseid. Küpsised on vajalikud veebilehe korrektse toimimise tagamiseks ning muudavad ka teie veebisaidi kasutamise mugavamaks. Küpsised võimaldavad näiteks meeles pidada teie eelistusi ja koguda andmeid teie veebilehe kasutamise kohta, võimaldades teil pakkuda isikupärastatud sisu ning anda sisendit analüüside ja statistika koostamiseks. Küpsiste kaudu meile saadav teave ei ole seotud ühegi konkreetse isikuga.
  3.4. Kasutame veebisaidil Google Analyticsi ja Facebooki kolmandate osapoolte küpsiseid vastavalt nende teenusepakkujate tingimustele. Kasutame neid järgmistel eesmärkidel: (1) veebilehe liikluse analüüsimine, (2) sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumine ja (3) suunatud reklaami sisu kuvamine. Siiski on võimalik, et need küpsised vahetavad andmeid teie veebisaidi kasutamise kohta kolmandate osapooltega, kes võivad neid andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega.
  3.5. Palume igal veebilehe külastajal nõustuda (1) kolmanda osapoole küpsiste ja (2) esimese osapoole küpsiste kasutamisega, mille eesmärk on luua anonüümne statistika veebilehe liikluse kohta. Kui te ei nõustu, siis me neid küpsiseid ei kasuta.
  3.6. Kui soovite piirata veebilehe küpsiste kasutamist, keelata küpsised või kustutada salvestatud küpsised, vaadake üle oma veebibrauseri seaded. Pange tähele, et küpsiste piiramine või keelamine võib mõjutada veebilehe nõuetekohast toimimist.
  3.7. Isikuandmete töötlemiseks tingimustega hõlmamata eesmärkidel küsime alati eelnevat nõusolekut.
 4. ISIKUANDMETE KOOSTIS
  4.1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks peame töötlema mõnda või kõiki järgmisi isikuandmeid: (1) teie nimi (2) e-posti aadress (3) telefoninumber (4) aadress (5) teave kogutakse õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel. Töödeldavate isikuandmete täpne koosseis on igal üksikjuhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid ainult eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses.
 5. ISIKUSE AVALIKUSTAMINE JA ÜLEANDMINE RAHAANDMED
  5.1. Meil on õigus avaldada ja edastada isikuandmeid ilma eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, samuti volitatud töötlejatele. Oma õiguste kaitseks on meil õigus avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh õigusabi osutajatele, audiitoritele, inkassodele jne.
 6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
  6.1. Säilitame isikuandmeid seni, kuni see on vajalik siin kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Taotlusvormi kaudu pöördunud kliendi andmeid säilitame mitte kauem kui viis aastat alates kliendi viimase pöördumise kuupäevast.
 7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  7.1. Õigusaktidest tulenevalt on teil õigus (1) nõuda meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda (2) isikuandmete parandamist, (3) kustutamist, (4) töötlemise piiramist. või (5) esitada vastuväiteid. Kui töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel (6), saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja sel juhul lõpetame teie isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varem tehtud töötlemistoiminguid. Vastame Teie päringutele võimalikult kiiresti, arvestades seadusega kehtestatud tähtaegu.
 8. KONTAKTANDMED, NÕUDED, ÕIGUSTE KAITSE
  8.1. Kui teil on küsimusi või kaebusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, võite meie poole pöörduda kas Kraus Art OÜ, Pärnu mnt 129b, Tallinn, Eesti vastutava töötleja poole; INFO@KRAUSKOOGID.EE; tel. +372 56885606.